Zakázky zadavatele Žleby

Celý název: Obec Žleby
IČO: 00236691
Evidenční číslo profilu zadavatele: 60061803